فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

فصل 5

فصل 6

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم


سلام

به اطلاع می رساند چاپ پنجم ویرایش سوم کتاب مبانی سنجش از دور منتشر شد.

فصل داده های لایدار و تصاویر فراطیفی به این کتاب اضافه شده است. ضمن این که فصل ماهواره ها و سنجنده ها نیز بروز رسانی شده است


دانلود تصحیح هندسی در نرم افزار ENVI


GoogleEarth UTM

تفکیک

تسطیح